Efteruddannelse

På Botilbud Højsletten har de fleste ansatte en uddannelse som pædagog.

Voksenpædagogiske tilbud udvikler sig ofte i nye retninger. Der udvikles nye metoder
og tænkninger om arbejdet med mennesker, hvorfor det er nødvendigt konstant, at
give løbende mulighed for kompetenceudvikling for dermed at kunne tilgodese disse nye
tiltag og krav.

På Højsletten såvel som fælles i VPT tilbydes medarbejderne løbende
kompetenceudvikling inden for den pædagogiske praksis vi arbejder med.

På Højsletten tilbydes medarbejderne inden for de første 2 år af ansættelsen forskellig
faglig kompetenceudvikling som ses som en nødvendig basisviden, eksempelvis
medicin, neuropædagogik og IT m.v.

Derudover er der løbende supervision fra specialister samt årlige seminarer med
forskellige relevante temaer.