Bolig og Hverdag

Hverdagen planlægges i forhold til hvad beboeren skal, afhængig om det er arbejdsdag
eller fridag. Uanset dette, er det menneskelige perspektiv tillid, inddragelse og anerkendelse.
Det er vigtigt i hverdagen, at borgerens interesser, behov, muligheder og udvikling sikres
– og at borgeren af den vej inddrages i sit liv.

Med udgangspunkt i beboerens ressourcer og Højslettens værdiggrundlag, planlægges
pædagogiske aktiviteter for og sammen med beboeren, såvel i boligen som uden for
boligen. Det er vigtigt for beboeren, at de krav og mål der stilles til beboeren, matcher
beboerens ressourcer og færdigheder, og at stemningen og rammen er tryg, rolig og
overskuelig, lige såvel som en forståelig kommunikation vægtes højt.

Således har beboeren en planlagt hverdag, med forskellige gøremål og praktiske
opgaver i boligen, som både kan udføres alene af beboeren eller i samarbejde med en
medarbejder, der støtter beboeren, ud fra perspektivet – selv at have lov og ret til at udføre,
det beboeren selv kan.