Tilsyn

Der føres tilsyn på Højsletten efter gældende regler.

Formålet med tilsyn er, at sikre og udvikle kvaliteten i tilbuddene. Tilsynsbesøg bruges
også som et værktøj til, at skabe opmærksomhed på eventuelle udfordringer, så at
de kan håndteres i tide.

Botilbud Højsletten er underlagt forskellige årlige faglige tilsyn.

Herudover fører lokale Brandmyndigheder samt Levnedsmiddelkontrollen og
Arbejdstilsynet tilsynsbesøg ad hoc.

Klik her for at se Højslettens seneste Smileyrapport fra Fødevarestyrelsen

https://www.findsmiley.dk/96619

Klik her for at se Højslettens seneste Smileyrapport fra Arbejdstilsynet

https://kortlink.dk/amid/yfbp

Tilsynsrapporter kan ses på Tilbudsportalen her: – klik her