Tilbudsportalen

Tilbudsportalen giver et overblik over tilbud til blandt andet beboere med handicaps.
Tilbudsportalen henvender sig primært til borgere, pårørende og kommunale sagsbehandlere.
Tilbudspartalen er en web-portal, der kan styrke grundlaget for valg af konkrete tilbud til den enkelte beboere.
Det er muligt at vælge forskellige søgekriterier, herunder geografisk placering og målgruppe.
Se Højslettens side på Tilbudsportalen – klik her