Pårørende-samarbejde

På Botilbud Højsletten er der et godt og velfungerende samarbejde med beboernes pårørende.
Et samarbejde der bygger på tillid og en fælles indsigt i vores forskellige roller, samt forståelse
for dette vilkår.

Det gode samarbejde med pårørende er kendetegnet ved:

 • at de fleste beboere har jævnlig kontakt med deres familie eller andre nære netværk.
  Således kommer en del pårørende ugentligt på besøg hos deres børn, hvilket de ansatte
  er glade for og opfatter som en helt naturlig og vigtig del af samarbejde med pårørende.
 • at beboerne inviterer deres pårørende til deres årlige handleplansmøde, hvor der gives plads
  til dialog og en forventningsafstemning. Pårørende forstås som en helt naturlig og vigtig
  samarbejdspartner i denne sammenhæng, dels for på forskellig vis at udvikle og forbedre
  beboerens muligheder i livet, og dels for at sikre en helhedsorienterede indsats for beboeren.
 • at de pårørende inddrages i væsentlige beslutninger, der har betydning for beboerens helbred,
  liv og hverdag.
 • at samarbejdet i forbindelse med afholdelse af årets traditionsbundne arrangementer.
  Eksempelvis: jul, pinse, påske og ikke mindst fødselsdage. Beboere, pårørende og ansatte får
  i samarbejde, afstemt forventningerne til, hvor julen holdes, gaveindkøb og ved runde fødselsdage,
  hvor der samarbejdets omkring beboerens ønsker for dagen. Alt i alt opgaver der løses og
  kendetegnes ved parternes tillid og positive engagement.
 • at de pårørende er aktivt deltagende ved fælles arrangementer på Højsletten, både til arbejdsdage
  og til fester.
 • at der i dagligdagen bruges tid på dialog med pårørende om positive oplevelser og svære
  problemstillinger – intet er for småt.
 • at bruger/pårørenderådet afholder løbende møder, hvor blandt andet pårørendepolitikken drøftes.
 • at beboerne afholder løbende møder, hvor der drøftes fælles spørgsmål.

Vi tror på, at en god kultur omkring pårørende samarbejde skaber god dialog, om det der betyder noget.

I øvrigt henvises til Herlev Kommunes pårørendepolitik.

pårørendepolitik