Organisering

Målet for organiseringen er, at opretholde og udvikle en organisation, hvor den enkelte
medarbejder bidrager til den samlede opgaveløsning på en ansvarlig, engageret,
fleksibel og  ikke mindst fagligt kvaliceret måde, således at organisationen fremstår
som en helhed.

Derudover ydes bistand fra Det Administrative Team i VPT