Faglighed

Den socialpædagogiske indsats tager afsæt i den enkelte beboer, således tilrettelægges
dagligdagen sammen med den enkelte beboer på en måde, som gør beboeren i stand til,
at leve et liv ud fra egne behov og ønsker.

Den socialpædagogiske indsats tager overordnet afsæt i følgende:

  • Forebygge at problemer forværres.
  • Forbedre den enkeltes sociale og personlige funktioner og udviklingsmuligheder.
  • Forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt,
    samvær, aktiviteter, behandling og pleje.
  • Yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den
    enkeltes ønsker, behov og muligheder.

En central værdi i det socialpædagogiske arbejde er, at alle mennesker er lige meget værd og
skal behandles værdigt. Der arbejdes målrettet med at tilføre beboerne en opfattelse af, at livet
er et hele, hvor man som individ har indflydelse og selvbestemmelse, og derfor udfordres og udvikles.

Den pædagogiske praksis er båret af Højslettens værdier om individualitet, fællesskab, indflydelse,
rummelighed og udvikling, som vægtes højt i den faglige indsats.

Læs mere: Højslettens Værdigrundlag

Samspillet mellem beboerne og medarbejderne bygger på en tillidsbaseret, forudsigelig og
anerkendende relation, hvor forståelsen for borgerens præmis er udgangspunktet for de aktiviteter
og ydelser, der tilbydes den enkelte. I samspillet gives plads og ro til kommunikationen, for
herigennem at styrke borgerens indflydelse, og for at mindske borgerens stressniveau.

Hverdagen er præget af mange opgaver, rutiner og aktiviteter. Rækkefølgen tilrettelægges individuelt
sammen med beboeren, hvor fokus er beboerens behov for tryghed og overskuelighed i hverdagen.

Beboeren søges altid inddraget og ansvarliggjort mest muligt i forhold til de beslutninger, der
omhandler beboerens eget liv. Således er beboerens ønsker, behov og ressourcer løbende i fokus.

I brugerinddragelsen anvendes kommunikationshjælpemidler og systemer, som beboerne benytter.