Brugerråd

Der er et bruger/pårørenderåd på Højsletten. Bruger/pårørenderådet består af
forældre/pårørende, 2 medarbejdere og Leder. Beboerne har altid mulighed for, at
deltage og sætte punkter på dagsordenen til møderne. Rådet holder ca. 4 møder
om året, og der kan indkaldes til ekstra møder, hvis der er behov for det.