Brugerpårørenderåd

Der er et bruger/pårørenderåd på Højsletten. Bruger/pårørenderådet består af
forældre/pårørende, 2 medarbejdere og Leder. Beboerne har altid mulighed for, at
deltage og sætte punkter på dagsordenen til møderne. Rådet holder ca. 4 møder
om året, og der kan indkaldes til ekstra møder, hvis der er behov for det.

Nuværende medlemmer:                                                                                                          

Formand:                                        Mail:                                             Telefon:

Berit Skrumsager                            b.skrums@gmail.com                    20347026

Næstformand:

Hanne Agersnap                            Foreningshanne@gmail.com         40309666

Øvrige medlemmer:

Anna Kanneworff                           annavka@privat.dk                        39628917/20210165

Hanne Christiansen                        hfc@os.dk                                      44914867/20624867

Janne Philipsen                              livaq57@gmail.com                        29823520

Linda Frederiksen                          post@cliniquewest.dk                     26707605