Om Os

Botilbud Højsletten er et botilbud for mennesker, der har fysiske og psykiske
funktionsnedsættelser. Her bor 24 voksne mennesker, som har det til fælles,
at de har brug for hjælp til mange almindelige gøremål i dagligdagen.