Om Botilbud Højsletten

Botilbud Højsletten er et botilbud for mennesker, der har fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Her bor 24 voksne mennesker, som har det til fælles at de har brug for hjælp til mange almindelige gøremål i dagligdagen.

I Herlev kommune modtager vi ikke besøgende på plejecentre og botilbud
Det er ikke muligt at besøge borgere på plejecentre og botilbud frem til mandag den 13.april.

Det er en følge af regeringens tiltag for at begrænse spredningen af corona-virus.
Vi forstår godt, hvis du i den turbulente tid gerne vil besøge dine pårørende. Men for at begrænse spredningen af corona-virus, særligt blandt vores ældre og svage borgere, er vi nødt til at lukke for besøg på plejehjem og botilbud frem til den 13.april.
Vi opfordrer dig til at ringe til dem, du gerne vil besøge.
Kontakt Hus A: 4450 9670 Hus B: 4450 9680 Hus C: 4450 9690
I uopsættelige tilfælde kan du kontakte institutionslederen på telefon 4452 6050

Gode råd om ny
coronavirus til dig,
der er pårørende til
en i risikogruppen

 

Klik her for at se Højslettens seneste Smileyrapport fra Fødevarestyrelsen

https://www.findsmiley.dk/96619

 

Klik her for at se Højslettens seneste Smileyrapport fra Arbejdstilsynet

https://kortlink.dk/amid/yfbp