Om Botilbud Højsletten

Botilbud Højsletten er et botilbud for mennesker, der har fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Her bor 24 voksne mennesker, som har det til fælles at de har brug for hjælp til mange almindelige gøremål i dagligdagen.

Atter mulighed for besøg

Der er igen mulighed for besøg på botilbuddene
I takt med at samfundet gradvist genåbner, er det nu i Sundheds- og Indenrigsministeriet besluttet at lempe de restriktioner, der har været i forhold til besøg på botilbuddene.
De tidligere udmeldte restriktioner bortfalder derfor pr. 24.6.2020 – og erstattes af lokale besøgspraksisser.
Der er udsendt information til pårørende herom..
Det er rigtig dejligt, at samvær inde og ude igen er muligt – og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde om besøg.

 

Klik her for at se Højslettens seneste Smileyrapport fra Fødevarestyrelsen

https://www.findsmiley.dk/96619

 

Klik her for at se Højslettens seneste Smileyrapport fra Arbejdstilsynet

https://kortlink.dk/amid/yfbp