Målgruppe

Målgruppen er begrænset til gruppen af voksne personer med betydelig
og/eller
varigt nedsat funktionsevne. Målgruppen har i hovedreglen behov
for for fysisk og psykisk støtte, og vejledning til både personlige- og sociale
relationer samt praktiske aktiviteter. Målgruppen kan have mindre grad af
nedsat fysisk funktionsevne. Målgruppen anvender verbalt sprog, eller kan
anvende andre kommunikationsformer.