Visitations procedure

Herlev Kommunes Voksensociale Tilbud kan kontaktes, hvis visitation til venteliste eller plads ønskes.
Anmodningen rettes af borgerens handlekommune sammen med opdaterede akter og VUM-udredning til: Herlev Kommunes Voksensociale  Tilbud, Ametystvej 24A, 2730 Herlev eller på mail: vst@herlev.dk
Overordnet botilbudsleder Line Ravn Jensen kan kontaktes på tlf. 24945754

Der laves en indledende vurdering af, om borgeren opfylder kriterier for botilbud i Herlev Kommune.
Oplysninger om borgerens handicap, fysiske og psykiske funktionsniveau vurderes herefter i forhold til Højsletten, hvor lederen vurderer om borgeren er omfattet af målgruppen og de efterspurgte ydelser kan tilbydes.
Herlev Kommunes Voksensociale Tilbud fremsender herefter et svar til handlekommunen.
Såvel borger, pårørende som sagsbehandlere er altid velkomne til at kontakte Højslettens leder med spørgsmål eller for at aftale et besøg på botilbuddet.

Beboere fra andre kommuner, der ønsker at blive visiteret til:

Botilbuddene Skovgården eller Højsletten, skal henvende sig til egen kommunale
sagsbehandler, der efterfølgende vil kontakte Funktionsleder Kirsten Breinholt,
Voksen Pædagogiske Tilbud, Ametystvej 24A, 2730 Herlev eller på sikker mail:
vpt@herlev.dk.  Funktionsleder Kirsten Breinholt kan kontaktes på tlf. 44 52 60 80

Der laves i samarbejde med myndighedsafdelingen i Herlev Kommune en indledende
vurdering af, om beboeren opfylder kriterier for botilbud i Herlev Kommune. Oplysninger
om beboerens handicap, fysiske og psykiske funktionsniveau sendes herefter til relevante
og/eller ansøgte tilbud, hvor lederen vurderer om beboeren er omfattet af målgruppen og
de efterspurgte ydelser kan tilbydes.

Herlev Kommunes Voksen Pædagogiske Tilbud træffer afgørelse og sender svar til handlekommunen.
Såvel beboer, pårørende som sagsbehandlere er altid velkomne til at kontakte botilbuddets leder
med spørgsmål eller for at aftale et besøg på botilbuddet.