Visitations procedure

Tilbuddene i Voksen Pædagogiske Tilbud modtager beboere både fra Herlev kommune
og andre kommuner.

Som beboer og pårørende er I altid velkomne til, at kontakte tilbuddene for et besøg
før en evt. visitationsprocedure sættes i gang. Kontakt

Beboere der bor i Herlev Kommune og ønsker visitation til et tilbud, skal henvende sig
til Herlev Kommunes afdelingen for Handicap og Psykiatri på telefon 44528652
eller på mail handicap-ogpsykiatri@herlev.dk

 

Beboere fra andre kommuner, der ønsker at blive visiteret til:

Botilbuddene Skovgården eller Højsletten, skal henvende sig til egen kommunale
sagsbehandler, der efterfølgende vil kontakte Funktionsleder Kirsten Breinholt,
Voksen Pædagogiske Tilbud, Ametystvej 24A, 2730 Herlev eller på sikker mail:
vpt@herlev.dk.  Funktionsleder Kirsten Breinholt kan kontaktes på tlf. 44 52 60 80

Der laves i samarbejde med myndighedsafdelingen i Herlev Kommune en indledende
vurdering af, om beboeren opfylder kriterier for botilbud i Herlev Kommune. Oplysninger
om beboerens handicap, fysiske og psykiske funktionsniveau sendes herefter til relevante
og/eller ansøgte tilbud, hvor lederen vurderer om beboeren er omfattet af målgruppen og
de efterspurgte ydelser kan tilbydes.

Herlev Kommunes Voksen Pædagogiske Tilbud træffer afgørelse og sender svar til handlekommunen.
Såvel beboer, pårørende som sagsbehandlere er altid velkomne til at kontakte botilbuddets leder
med spørgsmål eller for at aftale et besøg på botilbuddet.