Brugerindflydelse

​Beboeren har indflydelse på sin egen hverdag, og tilrettelægger i fællesskab med personalet sit liv på Højsletten.

​At bestemme i sin hverdag

På Højsletten støttes beboeren i at bestemme så meget som muligt både i dagligdagen og i deres liv generelt. Der arbejdes med udgangspunkt i Højslettens værdier, hvor individualitet og indflydelse vægtes højt.

Beboerne bestemmer, hvad de foretrækker at gøre i deres bolig. Beboerne støttes i, at  finde måder de kan indrette og bruge deres bolig på. Eksempelvis støttes beboerne i at invitere gæster.

Der laves årligt en aftale med beboeren om hvad personalet må og ikke må i boligen. Det skrives helt præcist ned.

Beboermøder

I husene er der beboermøde flere gange om måneden, hvor beboerne sætter dagsordenen. Her aftales ture eller tales om ting, som beboerne kunne tænke sig. Det er også her beboeren kan fortælle om det der betyder noget.