Ferier

​Ferie og ledsagelse

Botilbud Højsletten kan tilbyde pædagogisk ledsagelse til fælles ferie med rekreativt
formål i op til 5 hverdage årligt. Leder og medarbejdere på Højsletten organiserer
disse aktiviteter sammen med beboerne.