Økonomi

​Egenbetaling

Handlekommunen opkræver – efter Rammeaftalens gældende regler – de obligatoriske
ydelser, som omhandler husleje-betalingen, som er afhængig af borgerens personlige formue.
A conto beløb til varme og el betales ud fra en forholdsmæssig areal- og område-fordeling.

Da Højsletten er beliggende i Herlev kommune, er det herfra, borgeren opkræves den
månedlige boligbetaling.

Boligbetalingen dækker følgende omkostninger:

• Kost
• Vaske- og rengøringsmidler
• Udgift til kabel tv og Copy-Dan (fælles)

Priserne reguleres årligt if.t pris- og løn fremskrivningen.