Kursus i Sundhedsfaglig dokumentation

I starten af marts måned har alle fastansatte medarbejdere deltaget i Kursus i Sundhedsfaglig dokumentation.