onboarding – hvad er det?

Onboarding – hvad er det?

MED-udvalgene i VPT satte ved årets MED-konference fokus på temaet Onboarding – der handler om rekruttering og introduktion af nye kolleger.
Nye medarbejdere og en ny leder var blevet  interviewet og filmet om deres oplevelse af introduktion til arbejdet. Dette blev sammen med aktuel fakta om tilbuddenes rekruttering de seneste år  præsenteret og diskuteret.
Temaet Onboarding  rummer udover introduktion til faktuel viden også  kulturelle og samarbejdsmæssige aspekter ift at hjælpe nye kolleger med at opleve sig integreret på arbejdspladsen. Dimensionerne Mening, autonomi og mestring blev bredt ud – og de Lokale MED-udvalg begyndte arbejdet med nye introduktionsprogrammer.