Pårørende til borgere med handicaps inviteres til workshop

Pårørende til borgere med handicaps inviteres til workshop
Invitation til workshop for pårørende tirsdag 6. september 2022 på Hørkær

Herlev Kommune skal udvikle ny handicappolitik, sundhedspolitik og ældrepolitik.

De nye politikker skal skabe retning for de kommende års udvikling af Voksensociale Tilbud. Politikkerne skal samtidigt adressere de udfordringer, som vi står over for i kommunerne på alle velfærdsområderne ift. rekruttering, ulighed i sundhed og et øget pres på de kommunale budgetter.

Vi inviterer pårørende fra Højsletten, Skovgården, Job- og Aktivitetscenter Hørkær og Bofællesskaberne mv. til at give input til, hvad der kan fremme det gode liv for borgerne i vores tilbud.

Invitation til pårørendeworkshop bliver sendt til alle. Den kan ses på VST hjemmeside
tilmeldingsfristen til dette arrangement er senest d. 1.september.