Pårørendemøde om sorg og sorgreaktioner – i relation til borgere med udviklingshæmning d. 23.januar 2020

Oplægsholder var præst Line Rudbeck, der som tidligere præst i Landsbyen Sølund har skrevet en bog om emnet.
Der var en del pårørende og personale tilstede.