Tema: sorg & tab

Vi er meget optaget af begreberne  sorg & tab og ikke mindst hvad det  gør ved os.

I fællesskab med bruger/pårørenderådet har vi besluttet, at vi sammen vil sætte fokus på dette tema, for herigennem ,at opnå en fælles viden om vigtigheden af at være opmærksom på hvad  sorg & tab gør ved os, også når man er udviklingshæmmede.